Sprzątanie terenów zewnętrznych

Sprzątanie obszarów zewnętrznych:

 • projektowanie i zakładanie terenów zieleni,

 • doradzanie w zakresie ochrony i pielęgnacji roślin,

 • obsiewanie trawników,

 • koszenie trawy,

 • prace na drzewostanie

 • wycinka starych i chorych drzew,

 • nasadzenia drzew i roślin ozdobnych,

 • nawożenie roślin.

A w tym:

Sprzątanie mechaniczne terenów utwardzonych

W ramach prac porządkowych z użyciem urządzeń i pojazdów oferujemy:

 • zamiatanie i czyszczenie mechaniczne dróg, chodników i parkingów,

 • odśnieżanie mechaniczne w sezonie zimowym,

 • dowóz piasku i soli w ramach akcji odśnieżania,

 • sprzątanie, transport i utylizacja biomasy,

 • wywóz odpadów budowlanych i poremontowych.