O firmie

Ekolavit Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu istnieje na rynku od listopada 2015 roku. Firma powstała w wyniku wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z firmy Przedsiębiorstwo Techniczne ENERGOPIAST Sp. z o.o. z Wrocławia zachowując tym samym kulturę organizacyjną, zasoby ludzkie jak i rzeczowe a także zakres prowadzonej działalności dedykowany wcześniej Zakładowi Usług Gospodarczych PT Energopiast sp. z o.o. . Ekolavit sp. z o.o. specjalizuję się w świadczeniu profesjonalnych usług porządkowych, gospodarczych, konserwatorskich.

Systematycznie poszerzamy zakres swoich usług jak również udoskonalamy jakość naszych produktów. Współpracujemy także z jednostkami budżetowymi tj. Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Sztuk Pięknych, WSOWL we Wrocławiu.

Ponadto dzięki profesjonalnej kadrze pracowniczej a także zdobytemu doświadczeniu w utrzymaniu higieny i porządku w obszarach produkcyjnych i przemysłowych, świadczonych wcześniej na rzecz KOGENERACJI S.A. świadczymy także usługi konserwatorsko – remontowe, budowlane, hydrauliczne oraz elektryczne.

Głównym naszym celem jest spełnienie Państwa oczekiwań i realizowanie potrzeb Naszych klientów. Jesteśmy firmą, która stawia na relacje długofalowe bowiem to gwarantuje wzajemny rozwój oraz motywuje do ciągłego doskonalenia naszych procesów w obrębie świadczonych przez nas usług.

System zapewniania jakości

 • Ustalenie wraz ze Zleceniodawcą zakresu oraz charakterystyki prac na poszczególnych odcinkach;

 • Przedstawienie Zleceniodawcy możliwych metod oraz technologii najskuteczniejszej do realizacji zadania;

 • Określenie czasu oraz częstotliwości prac;

 • Codzienne potwierdzenie przez personel pracowniczy o wykonaniu prac;

 • Weryfikacja i porównanie przez Kierownika Kontraktu firmy Ekolavit Sp. z o.o. zapisów formularza wykonywanych prac ze stanem faktycznym;

 • Wyznaczenie przez Kierownika Kontraktu pracownika pełniącego funkcję Brygadzisty;

 • Ocena przez Kierownika Kontraktu pracy na poszczególnych odcinkach;

 • Porównanie oceny Kierownika Kontraktu z oceną osoby wyznaczonej przez Zleceniodawcę;

 • Obserwacja i wyciąganie wniosków z przebiegu prac oraz ich efektów przez Kierownika Kontraktu;

 • Bieżące i systematyczne działanie Kierownika Kontraktu mające na celu stałe podnoszenie jakości usług;

 • Profesjonalny, poparty wieloletnim doświadczeniem proces rekrutacyjny personelu pracowniczego;

 • Realizacja systemu motywacyjnego skierowanego do personelu pracowniczego;

 • Bieżące i systematyczne prowadzenie szkoleń z zakresu technologii oraz metod pracy.

W chwili obecnej współpracujemy i realizujemy prace dla:

 • WSOWL we Wrocławiu;
 • Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
 • Akademia Sztuk Pięknych;
 • Specjalistyczny Zakład Profilaktyczno - Leczniczy PROVITA sp. z o.o.
 • inne podmioty gospodarcze