Sprzątanie terenów biurowych

W ramach usługi utrzymania porządku oferujemy:

  • sprzątnie powierzchni biurowych, socjalnych, sanitarnych, produkcyjnych oraz o podwyższonym rygorze sanitarnym;

  • sprzątanie miejsc wspólnego użytkowania  budynków mieszkalnych,

  • sprzątanie powierzchni produkcyjnych i magazynowych

  • utrzymanie czystości alejek, parkingów i garaży podziemnych,

  • sprzątanie po wykonanych remontach,

  • drobne prace naprawcze infrastruktury wykonywane przez elektryków, konserwatorów, hydraulików pracowników biurowych,

  • opracowywanie bieżących i okresowych „planów higieny” obiektów;

  • dostosowywanie środków chemii przemysłowej do indywidualnych potrzeb użytkowników.